Start

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 24 czerwca 2018r.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.

Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.

W nawiązaniu do protokołu Ksiądz Proboszcz poinformował, że remont drugiej wieży jest już na ukończeniu. Okazało się, że stan techniczny tej wieży był gorszy niż pierwszej remontowanej wieży. Parafia uzyskała już również zgodę na odnowienie elewacji całego kościoła.
Ołtarz wrócił za balaski, a zgodnie z poleceniem konserwatora zabytków posadzka prezbiterium musi być widoczna; jest też ogrzewana.

Odczytano dekrety Arcybiskupa:
- o zwolnieniu z urzędu i przeniesieniu na emeryturę Księdza Proboszcza
- o przeniesieniu do Bazyliki Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich Ks. Pawła Pukowca
- o powołaniu na urząd proboszcza w Kochłowicach ks. Jacka Błaszczoka
Wprowadzenia nowego proboszcza dokona dziekan Dekanatu Kochłowice na Mszy św. o godz. 10.30 w niedzielę 29 lipca br.
Ksiądz Proboszcz został skierowany do domu emeryta.
W parafii pozostaje ks. Prałat Marceli Cogiel i ks. Dariusz Kamiński oraz księża emeryci, ks. Kan. Grzywocz, ks. Korbel, ks. Prałat Matysik i ks. Kan. Wala. W domu rodzinnym w Kochłowicach zamieszka przechodzący w tym roku na emeryturę ks. Bronisław Matysek

Wraz z odejściem Proboszcza swoją kadencję kończy Rada ekonomiczna. Kadencja Rady duszpasterskie nie kończy się, o jej dalszym losie zdecyduje nowy proboszcz.

W podsumowaniu 29 lat posługi w Kochłowicach Ksiądz Proboszcz wspomniał m.in. ciągłą walkę ze szkodami górniczymi, szczególnie od roku 2005, kiedy los kościołów był zagrożony; największą radość posługi czyli ustanowienie 19.12.2008r. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes; kult Matki Bożej połączony z kultem świętych – w 1989 r. parafia posiadała tylko relikwie krzyża św. z XVIII w., a w tej chwili posiada relikwie wielu świętych i błogosławionych. Ksiądz Proboszcz wspomniał również, że w kochłowickim Parku Pamięci  rozwija się bardzo niepokojąca tendencja do grzebania zmarłych bez udziału księdza.

Na zakończenie spotkania członkowie rady parafialnej podziękowali Księdzu Proboszczowi za wszystkie lata posługi.

Uroczyste pożegnanie Księdza Proboszcza odbędzie się na mszy św. w niedzielę 22 lipca br.   

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 28.01.2018r.

Posiedzenie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.

W nawiązaniu do protokołu z poprzedniego posiedzenia:
- Ksiądz Proboszcz poinformował, że zakończono remont jednej wieży kościoła oraz schodów wejściowych, które wymagają jeszcze tylko doczyszczenia; na odnowienia czeka jeszcze balustrada;
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dwa dni przed wigilią pozwolił na otwarcie głównych drzwi;
remont posadzki w prezbiterium również został zakończony, zostały również odrestaurowane schody do tabernakulum.
przygotowany zostanie również odpowiedni podest, który zastąpi ten obecny, który był tylko  tymczasowy i układ ołtarza zostanie tak jak jest obecnie. Umożliwiona zostanie również możliwość pójścia na ofiarę dookoła ołtarza.

- Parafia pozyskała relikwie Św. Bernadety Soubirous, które zostaną uroczyście wprowadzone w czasie zbliżającego się odpustu lourdzkiego.

- podtrzymano wniosek o częstsze odmawianie modlitwy do Michała Archanioła i wprowadzenie modlitw o uzdrowienie w ramach czwartkowych wieczorów uwielbienia.

Wybrany na poprzednim posiedzeniu Rady Parafialnej zastępca przewodniczącego Rady Pan Grzegorz Kubicki, ze względu m.in. na wątpliwości co do wyników wyborów, złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Ksiądz Proboszcz rezygnację przyjął.
Przeprowadzono ponowne wybory zastępcy przewodniczącego Rady, w wyniku których ponownie został wybrany Pan Grzegorz Kubicki, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Członkowie Rady zgłosili szereg uwag do nowego układu ołtarza w kościele m.in.:
- bardzo ograniczona widoczność z kościoła,
- brak możliwości pójścia na ofiarę wokół ołtarza – zgodnie z kochłowicką tradycją,
- uniemożliwienie przyjmowania komunii na klęcząco przy balaskach.
- usytuowanie miejsca przewodniczenia bezpośrednio przez tabernakulum,
- ministranci nie widzą ołtarza, ponieważ znajdują się za nim z tyłu
- niska jakości oraz brak estetyki podestu, na którym znajduje się ołtarz,
- brak miejsca na koncerty i występy.

Ksiądz proboszcz wyjaśnił, że projekt innego usytuowania ołtarza jest projektem konserwatorskim i liturgicznym. Liturgia wymaga, aby było osobne miejsce przewodniczenia liturgii, ponieważ nie powinno się tego robić ani przy ambonce, ani tym bardziej przy ołtarzu, a ołtarz powinien znajdować się bliżej ludzi.

Członkowie Rady podtrzymali stanowisko, że obecny układ nie jest dobrym rozwiązaniem.

Podsumowując dyskusję, zwrócono uwagę, że nikt nie neguje konieczności zorganizowania miejsca przewodniczenia, należy tylko ustalić gdzie powinno się ono znajdować.
Co do możliwości przyjmowania komunii można to robić zarówno w postawie klęczącej jak i stojącej.
Obecny podest jest tymczasowy, projekt docelowego podestu jest już gotowy i czeka na realizację.

W ramach refleksji na temat odwiedzin duszpasterskich ksiądz proboszcz zwrócił uwagę na ciągły spadek liczby osób przyjmujących kapłana, a także co raz większą liczbę mieszkań, o których nic nie wiadomo, ponieważ nie mają założonej kartoteki. Ks. Paweł podzielił się także zaskakującym go pytaniem ze strony niektórych parafian czy jest tu nowym wikarym, mimo iż w parafii jest już 5 rok.

Inicjatywa Kolędników Misyjnych wpisana w ogólnopolską akcję przeszła w tym roku ulicami Wyzwolenia Opłotki, Wirecką, Do Gródka, Wrocławską, Chmielną i Reja. Zebrane ofiary – ponad tysiąc złotych - zostały wpłacone na konto archidiecezji, a dużą ilością otrzymanych słodyczy dzieci zdecydowały się podzielić z dziećmi na Ukrainie.

W parafii miało miejsce wiele inicjatyw pomagających świętować Boże Narodzenie m.in. rozważania przed Pasterką, koncert kolęd w wykonaniu Bożeny MIELNIK i Bożeny TOMASIK, koncert kolęd w wykonaniu Parafialnego Chóru Św. Cecylii w Kochłowicach, JASEŁKA w wykonaniu dzieci.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oficjalnie zarejestrowało Koło w Kochłowicach i zarząd stowarzyszenia.

Powstał również nowy krąg kościoła domowego składający się z 6 młodych małżeństw, które przychodzą na spotkania ze swoimi dziećmi, których razem jest 15. Dla dzieci zorganizowana jest opieka na czas spotkań rodziców w kręgu.

W diecezji powstały dekanalne  ośrodki misyjne, które wspomagają działalność konkretnych misjonarzy. Dekanat Kochłowice wspiera naszego parafianina ks. Michała Matysika.

W parafii rozwija się również formacja żon, powstały już trzy takie grupy.

Jeden z parafian przygotowuje się do prowadzenia w parafii grupy Mężczyźni Św. Józefa.

Ksiądz proboszcz przybliżył członkom Rady tematykę tegorocznego programu duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

W ramach planowanych prac przewiduje się remont drugiej wieży kościoła, odrestaurowanie balasek, a także odnowienie trzech konfesjonałów.

Wyjaśniono zgłoszone wątpliwości co do czynności, których Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. nie powinni wykonywać w czasie liturgii.

W związku ze zbliżającą się emeryturą Ksiądz Proboszcz prosi o modlitwę w swojej intencji.

Ustalono datę kolejnego posiedzenia Rady na 24 czerwca br.

Posiedzenie zakończono odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kadencji 2017-2022 w dniu 10.09.2017r.

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2017-2022 w dniu 10.9.2017r.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.

Ksiądz Proboszcz wręczył nominacje wszystkim obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Oczytano protokół z poprzedniego posiedzenia.

W nawiązaniu do protokołu zaproponowano, aby czwartkowe modlitwy uwielbienia rozszerzyć o popularne w wielu parafiach msze  św.  z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
W odpowiedzi zasugerowano, że nie ma potrzeby, aby w każdej parafii było wszystko. Są parafie, które mają swoje charyzmaty i organizują róże nabożeństwa; fakt, że jedzie się do innej parafii, aby wziąć udział w odpowiadającej nam formie modlitwy nie jest zdradą swojej parafii, można i należy z tego korzystać, bo służy to osobistemu ubogaceniu.

Zgodnie ze statutem PRD dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady
Zastępcą przewodniczącego został wybrany Pan Grzegorz Kubicki
Sekretarzem została Pani Bernadeta Wydra

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 28 stycznia 2018r.

Poproszono, aby w parafii odmawiano modlitwę do Św. Michała Archanioła - w odpowiedzi ks. Proboszcz przypomniał, że modlitwa ta jest codziennie odmawiana po porannej modlitwie różańcowej.

Ks. Proboszcz pokazał członkom rady pozyskane relikwie dzieci fatimskich i poinformował, że parafia stara się jeszcze o relikwie św. Bernadety Soubirous i św. Rity
Zasugerowano, aby bardziej wyeksponować figurę MB Fatimskiej - ks. Proboszcz przypomniał, że figura jest wystawiana i noszona w czasie nabożeństw fatimskich; być może z okazji 100-lecia objawień fatimskich figura ta zostanie odnowiona.

Zasugerowano, aby przeprowadzić renowację ławek w kościele parafialnym. W odpowiedzi Ks. Proboszcz stwierdził, że obecnie priorytetem jest dokończenie remontu wież oraz posadzki w prezbiterium i kaplicy spowiedzi, a w kolejce do renowacji czekają jeszcze drzwi i konstrukcja dzwonów.

Zwrócono się z prośba o umożliwienie przyjmowania komunii w postawie klęczącej. Ks. Proboszcz odpowiedział, że po zakończeniu remontu prezbiterium znów będzie można klękać przy balaskach. 

Ksiądz Proboszcz poinformował o znaczącym ubytku uczestników Mszy Św.

Przekazano prośbę Róż Różańcowych, aby umożliwić księdzu opiekunowi obecność na całym co miesięcznym sobotnim spotkaniu. Ksiądz Proboszcz wyjaśnił, że czasami jest potrzeba odprawienia pogrzebu więc ksiądz opiekun musi ten obowiązek wypełnić.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą słowami Aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA USTANOWIONA  PO WYBORACH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  w dniu 18 czerwca 2017 r.

Z URZĘDU:
1.  ks. Paweł PUKOWIEC, wikary parafialny
2.  ks. Dariusz KAMIŃSKI, wikary parafialny
3.  ks. Marceli COGIEL, rezydent parafialny
4.  Siostra Aurelia LEMKE, Dyrektor Domu Opieki Społecznej
5.  Pani Maria STROKOL, katechetka, Moderatorka Dzieci Maryi
6.  Pani Ilona WYPLER, Organistka
7.  Pani Ewa BAUCZ, administrator strony internetowej
8.  Pan Janusz ODYGA, archiwista

Z NOMINACJI:
1.  Ks. Wojciech GRZYWOCZ, emerytowany misjonarz
2.  Pani Salomea WILK, przełożona Parafialnego Zespołu Charytatywnego
3.  Pan Andrzej MATERLA, delegat Szafarzy Komunii Św.
4.  Pani Bernadeta WYDRA, Biblioteka Parafialna
5.  Pani Leokadia SZYMCZYK, Poradnia Życia Rodzinnego
6.  Pan Piotr HEMLECKI, animator ministrantów
7.  Pan Janusz TURLEJ, Oaza Rodzin
8.  Pani Alina TURLEJ, Oaza Rodzin

Z WYBORU:
1.  Pan Grzegorz KUBICKI, ul. Malczewskiego       
2.  Pani Małgorzata MATYSEK, ul. Reja 
3.  Pan Paweł MATYSEK, ul. Reja                  
4.  Pani Agnieszka MATYSIK, ul. Oświęcimska           
5.  Pan Jan OGRYZEK, ul. Warmińska
6.  Pani Magdalena PAPROTNY, ul. Do Dworca                    
7.  Pan Andrzej SERWOŃSKI, ul. Brzozowa
8.  Pani Grażyna WILK, ul. Dunikowskiego             

Polecamy