Proboszczowie

Kategoria: Historia parafii
Opublikowano
Super User Odsłony: 4610

Proboszczowie, którzy odeszli do Pana
Ks. Krzysztof Spadkowicz 1648-1660
Ks. S. B. Turski dr Turze 1660-1690
Ks. Walenty Wolniczek 1690-1709
Ks. Jan J. Wróblitius 1709-1726
Ks. Marcin Pachmarowicz 1726-1765
Ks. Tomasz Mokrski 1765-1766
Ks. Jan Pyrkacz 1766-1773
Ks. Wojciech Frankowicz 1774-1775
Ks. Andrzej Meer 1775-1777
Ks. Jerzy Przybyła 1777-1823
Ks. Maciej Warchałowski 1823-1824
Ks. Józef Zimmermann 1825-1830
Ks. Franciszek Gałda 1830-1877
Ks. Józef Matysiok 1885-1892
Ks. Józef Czaja 1892-1893

Ksiądz Ludwik Tunkel 1893-1922
Urodził się 3 października 1862 roku w Biedrzychowicach ( powiat prudnicki) w zamożnej rodzinie chłopskiej z rodowodem szlacheckim. Jako kapłan pracował najpierw w Bytomiu, a 27.02.1893 r. został proboszczem kochłowickim. Od 1908 r. był także dziekanem dekanatu Królewska Huta. Jest to postać bardzo znacząca nie tylko dla Kochłowic, ale dla całej okolicy. W 1902 r. wzniósł nowy kościół parafialny, założył przy nim nowy cmentarz, wybudował probostwo wraz z zabudowaniami gospodarczymi i organistówkę. W 1904 r. w 50. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, zbudował z tufu trachitowego (sprowadzonego z Niemiec) grotę lurdzką. W 1905 r. zbudował dom starców, a w 1910 sierociniec. W tym samym roku zamówił we wrocławskiej firmie rzeźbiarskiej krzyże kamienne, które postawiono w miejsce drewnianych przy ulicach Kochłowic. W 1909 r. zbudował w Kłodnicy kaplicę, w której były odprawiane msze św. W Bykowinie przebudował szkołę na kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odłączył od parafii kochłowickiej Halembę. Kościołowi panewnickiemu darował witraż do prezbiterium z wizerunkiem św. Elżbiety Turyngijskiej. Na pamiątkę srebrnego jubileuszu kapłaństwa proboszcza dobrodzieje ufundowali ołtarz Ogrójca w nowym kościele. Dzięki staraniom proboszcza Tunkla Kochłowice zostały przyłączone do linii kolejowej i zbudowano dworzec; otwarto także instytucję bankową. Dbał on o zdolne, a niezbyt zamożne dzieci swoich parafian. Z jego inicjatywy otwarto w 1903 r. szkołę dla młodzieży pracującej. Oprócz tych wielu wspaniałych budowli, których wzniósł niemało, troszczył się także o ten żywy Kościół i jego wzrost duchowy. Ks. Tunkel był wspaniałym kaznodzieją. Owoce jego działalności, np. w postaci licznych powołań kapłańskich, parafia wydała w późniejszych latach. Po prawie trzydziestoletniej działalności duszpasterskiej w 1922 r. ksiądz proboszcz Tunkel musiał opuścić Kochłowice i przenieść się na niemiecką stronę Śląska, chociaż częściej zarzucano mu "polonizację" Ślązaków niż germanizację. W styczniu 1922 r. objął parafię w Kórnicy niedaleko Głogówka. Do Kochłowic już nigdy nie zawitał.n Zmarł 28. Lutego 1941 roku. Pochowany został przy kościele w Kórnicy.

Ksiądz Paweł Pittach 1922-1924
Urodził się 31 maja 1860 r. w Strzelcach. 26 czerwca 1886 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do Kochłowic przybył 28 stycznia, zamieniając się probostwem z księdzem Tunklem. Próbował on utworzyć filię w Bykowinie, przyłączyć Nową Wieś do Wirka, Kłodnicę do Halemby , a Niedźwiedziniec do Hajduk. Zamiary te przerwała mu 13 lutego 1924 r. śmierć. Pochowany został przy bocznym wejściu do kościoła.

Ksiądz Franciszek Szulc 1924-1958
Urodził się 6 października1887 r. w Radzionkowie. Teologię studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 r. Pracował jako wikariusz w Orzegowie, Berlinie, Piekarach. W 1924 r. objął parafię kochłowicką. W 1931 mianowano go wicedziekanem nowo utworzonego dekanatu kochłowickiego, a w 1938 jego dziekanem. We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez gestapo. Przeszedł gehennę obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthaussen Gusen. Do parafii wrócił 19 maja 1945 r. Oskarżony o prowadzenie antypolskiej działalności ks. Szulc został aresztowany jesienią 1950 r. przez Urząd Bezpieczeństwa i wyrokiem sądu w kwietniu 1951 r. skazany na osiem miesięcy więzienia. Za czasów urzędowania księdza proboszcza wyświęconych zostało 18 księży, a 7 kleryków było jeszcze w seminarium. Zmarł 24 sierpnia 1958 r. Pochowany został w Kochłowicach.

Ksiądz Alojzy Pyrsz 1958-1981
Urodził się 18 czerwca 1913r. w Brzezinach Śląskich. Studia ukończył na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia otrzymał z rąk bpa Stanisława Adamskiego 20 czerwca 1937r. Był wikarym w Chorzowie, Biertułtowach, Szarleju. W latachl943-46 pracował jako administrator w Rojcy. W 1946r. objął stanowisko notariusza Sądu Biskupiego w Katowicach. 15 sierpnia 1958r. został administratorem parafii kochłowickiej, a od 12 grudnia 1960r. jej proboszczem. W 1961 r. obrano go dziekanem dekanatu kochłowickiego. Ksiądz kanonik Alojzy Pyrsz zmarł 31 marca 1981 r. Został pochowany na kochłowickim cmentarzu parafialnym.

Ksiądz Joachim Krupa 1981-1989
Urodził się 17 czerwca 1929r. w Radlinie. W latach 1949-1954 studiował na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego jako alumn Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 1954r. został wyświęcony na kapłana w Piekarach Śl. Jako wikary pracował w Chorzowie, Warszowicach, Katowicach. Pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Katowicach. Od 1967r. był proboszczem w kościele św. Anny w Lędzinach, a od kwietnia 1981 r. proboszczem w Kochłowicach. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę domu parafialnego. W 1989r. oddelegowano go na kolejną parafię - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie.

Polecamy