Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 28.01.2018r.

Drukuj
Kategoria: Grupy parafialne
Opublikowano
Super User Odsłony: 4507

Posiedzenie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.

W nawiązaniu do protokołu z poprzedniego posiedzenia:
- Ksiądz Proboszcz poinformował, że zakończono remont jednej wieży kościoła oraz schodów wejściowych, które wymagają jeszcze tylko doczyszczenia; na odnowienia czeka jeszcze balustrada;
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dwa dni przed wigilią pozwolił na otwarcie głównych drzwi;
remont posadzki w prezbiterium również został zakończony, zostały również odrestaurowane schody do tabernakulum.
przygotowany zostanie również odpowiedni podest, który zastąpi ten obecny, który był tylko  tymczasowy i układ ołtarza zostanie tak jak jest obecnie. Umożliwiona zostanie również możliwość pójścia na ofiarę dookoła ołtarza.

- Parafia pozyskała relikwie Św. Bernadety Soubirous, które zostaną uroczyście wprowadzone w czasie zbliżającego się odpustu lourdzkiego.

- podtrzymano wniosek o częstsze odmawianie modlitwy do Michała Archanioła i wprowadzenie modlitw o uzdrowienie w ramach czwartkowych wieczorów uwielbienia.

Wybrany na poprzednim posiedzeniu Rady Parafialnej zastępca przewodniczącego Rady Pan Grzegorz Kubicki, ze względu m.in. na wątpliwości co do wyników wyborów, złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Ksiądz Proboszcz rezygnację przyjął.
Przeprowadzono ponowne wybory zastępcy przewodniczącego Rady, w wyniku których ponownie został wybrany Pan Grzegorz Kubicki, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Członkowie Rady zgłosili szereg uwag do nowego układu ołtarza w kościele m.in.:
- bardzo ograniczona widoczność z kościoła,
- brak możliwości pójścia na ofiarę wokół ołtarza – zgodnie z kochłowicką tradycją,
- uniemożliwienie przyjmowania komunii na klęcząco przy balaskach.
- usytuowanie miejsca przewodniczenia bezpośrednio przez tabernakulum,
- ministranci nie widzą ołtarza, ponieważ znajdują się za nim z tyłu
- niska jakości oraz brak estetyki podestu, na którym znajduje się ołtarz,
- brak miejsca na koncerty i występy.

Ksiądz proboszcz wyjaśnił, że projekt innego usytuowania ołtarza jest projektem konserwatorskim i liturgicznym. Liturgia wymaga, aby było osobne miejsce przewodniczenia liturgii, ponieważ nie powinno się tego robić ani przy ambonce, ani tym bardziej przy ołtarzu, a ołtarz powinien znajdować się bliżej ludzi.

Członkowie Rady podtrzymali stanowisko, że obecny układ nie jest dobrym rozwiązaniem.

Podsumowując dyskusję, zwrócono uwagę, że nikt nie neguje konieczności zorganizowania miejsca przewodniczenia, należy tylko ustalić gdzie powinno się ono znajdować.
Co do możliwości przyjmowania komunii można to robić zarówno w postawie klęczącej jak i stojącej.
Obecny podest jest tymczasowy, projekt docelowego podestu jest już gotowy i czeka na realizację.

W ramach refleksji na temat odwiedzin duszpasterskich ksiądz proboszcz zwrócił uwagę na ciągły spadek liczby osób przyjmujących kapłana, a także co raz większą liczbę mieszkań, o których nic nie wiadomo, ponieważ nie mają założonej kartoteki. Ks. Paweł podzielił się także zaskakującym go pytaniem ze strony niektórych parafian czy jest tu nowym wikarym, mimo iż w parafii jest już 5 rok.

Inicjatywa Kolędników Misyjnych wpisana w ogólnopolską akcję przeszła w tym roku ulicami Wyzwolenia Opłotki, Wirecką, Do Gródka, Wrocławską, Chmielną i Reja. Zebrane ofiary – ponad tysiąc złotych - zostały wpłacone na konto archidiecezji, a dużą ilością otrzymanych słodyczy dzieci zdecydowały się podzielić z dziećmi na Ukrainie.

W parafii miało miejsce wiele inicjatyw pomagających świętować Boże Narodzenie m.in. rozważania przed Pasterką, koncert kolęd w wykonaniu Bożeny MIELNIK i Bożeny TOMASIK, koncert kolęd w wykonaniu Parafialnego Chóru Św. Cecylii w Kochłowicach, JASEŁKA w wykonaniu dzieci.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oficjalnie zarejestrowało Koło w Kochłowicach i zarząd stowarzyszenia.

Powstał również nowy krąg kościoła domowego składający się z 6 młodych małżeństw, które przychodzą na spotkania ze swoimi dziećmi, których razem jest 15. Dla dzieci zorganizowana jest opieka na czas spotkań rodziców w kręgu.

W diecezji powstały dekanalne  ośrodki misyjne, które wspomagają działalność konkretnych misjonarzy. Dekanat Kochłowice wspiera naszego parafianina ks. Michała Matysika.

W parafii rozwija się również formacja żon, powstały już trzy takie grupy.

Jeden z parafian przygotowuje się do prowadzenia w parafii grupy Mężczyźni Św. Józefa.

Ksiądz proboszcz przybliżył członkom Rady tematykę tegorocznego programu duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

W ramach planowanych prac przewiduje się remont drugiej wieży kościoła, odrestaurowanie balasek, a także odnowienie trzech konfesjonałów.

Wyjaśniono zgłoszone wątpliwości co do czynności, których Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. nie powinni wykonywać w czasie liturgii.

W związku ze zbliżającą się emeryturą Ksiądz Proboszcz prosi o modlitwę w swojej intencji.

Ustalono datę kolejnego posiedzenia Rady na 24 czerwca br.

Posiedzenie zakończono odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.