Nasi duszpasterze

Odeszli do Pana w 2018r.

śp.Irena Wilk l.88, ul. Śląska 4

śp. Annamaria Berkowska l.77, Dunikowskiego 5/16

śp. Maria Czyba l.89, Wyzwolenia 25
śp. Halina Breguła l.64, Bykowina

śp. Danuta Wilk l.70, Kamienna 29/1
śp. Teodor Kasperczyk l.95, Do Dworca 13

śp. Helga Kołodziej l.75, Halemba

śp. Anastazja Strawczyńska l.71, Oświęcimska 81/53
śp. Elżbieta Mikusz l.87, Poranna 10

śp. Jadwiga Elias l.74, Oświęcimska 79b/2
śp. Paweł Gruchel l.84, Oświęcimska 105
śp. Antoni Kołodziej l.74, Łąkowa 18
śp. Maria Czyba l.77, Radoszowska 113/4

śp. Ryszard Jońca l.96, Żymły 34
śp. Stanisław Dyluś l.89, Kamienna 29a/5
śp. Franciszka Kotlarz l.93, Oświęcimska 86a/6
śp. Teresa Kudełko l.80, Batorego 13
śp. Jan Skrobarczyk l.66, Łowiecka 8a/5

śp. Piotr Widuch, l.54, Radoszowska 139c/13

śp. Wacław Porombka l.84, Chorzów
śp. Stefania Pachel l.81, Bykowina
śp. Maria Nickel l.73, Oświęcimska 151
śp. Ludwik Wieczorek l.87, Oświęcimska 48/10

śp. Lidia Wyciślik l.85, Wyzwolenia 59
śp. Ingrid Wilk l.76, OMP 28

śp. Gerard Reinek, l.60, Malczewskiego 11/2
śp. Teresa Kucap l.80, Grobla Kolejowa 8
śp. Marian Nowak l.58, Łukasiewicza 9c/38

śp. Leon Wilkoszyński l.82, Oświęcimska 88c/3
śp. Tadeusz Wyciślik l.84, Gajowa 14b
śp. Dawid Kubisz l.23, Łukasiewicza 9b/3

śp. Alfred Miliczek l.80, Halemba

śp. Andrzej Wypler l.75, Wyzwolenia 56
śp. Kazimiera Stefańska l.100, Wschodnia 7b/5

śp. Krystyna Roter, l.84, ul.Józefa 6
śp. Henryk Lebuda, l.79, ul. Dunikowskiego 7b/24
śp. Jan Górenko, l.87, ul. Staffa 4
śp. Barbara Kowalewska, l.89, ul. Korfantego 7/3

śp. Hubert Mateja l.89, Chorzów
śp. Józef Józefiok l.80, Bykowina
śp. Jan Miklis l.79, Ks. Ludwika Tunkla 140/9
śp. Henryk Bartoszek l.67. Oświęcimska 81/8
śp. Agnieszka Kurz l.84, Gajowa 63
śp. Józef Kiełtyka l.78, Handlowa 5
śp. Józef Gandyk l.78, Radoszowska 176
śp. Ewa Stepuch l.58, ul. Tęczowa 8
śp. Wojciech Kaczyński, Wirek

śp. Stefan Wróbel, l.81, Bykowina
śp. Maria Czapik, l.94    Brzozowa 3/8
śp. Stefania Tatura, l.89, Opolska 6/7

śp. Stefan Zegar, l.69, ul. Oświęcimska 85a/35

śp. Alfons Długaj, l.81, ul. Radoszowska 11
śp. Elżbieta Krzoska, l.95, ul. Młodzieżowa 30
śp. Eugeniusz Żymła, l.82, ul. Sudecka 100

śp. Leon Brahlich, l. 67, ul. Weteranów 17
śp. Barbara Bieras, 86, ul. Szyb Artura 1
śp. Michał Piasecki, l. 52, ul. Młodzieżowa 8
śp. Róża Wydra, l. 85, ul Kochłowicka 183a

śp. Czesław Odyjas, l.88, Wyzwolenia 88
śp. Ryszard Szymik, l.67, Radoszowska 12
śp. Helena Buchta, l.80, Brzozowa 11b/2
śp. Roman Króliczek, l.87, Wyspiańskiego 4

śp. Mirosław Kuchta, l.54, Żymły 20
śp. Wanda Duda, l.86, Opolska 2a/5
śp. Jan Łabus, l.72, Piłsudskiego 45
śp. Helena Sułecka, Solna 4a
śp. Tadeusz Michułka l.63, Łukowa 9/2
śp. Franciszek Spyra l.77, Ks. Ludwika Tunkla 21

śp. Stanisław Krauze l.7,ul. Ks. Ludwika Tunkla 140/8
śp. Henryk Sikora l.62 zam. ul. Oświęcimska 85   

Osoba zmarła

Data śmierci

Adres zamieszkania ulica:

Lidia Szachowska

+ 01.08.2018

Młodzieżowa

Zbigniew Simon

+ 08.08.2018

Kamienna

Róża Pażobior

+ 14.08.2018

Łokietka

Helena Szymała

+ 19.08.2018

Wyzwolenia

Leon Kasperczyk

+ 22.08.2018

Radoszowska

Ewa Pękała

+ 25.08.2018

Piłsudskiego

Ambroży Haiduk

+ 26.08.2018

Olszynowa

Marta Muskietorz

+ 26.08.2018

Puszkina

Róża Krawczyk

+ 04.09.2018

Wschodnia

Bronisław Rządca

+ 06.09.2018

Jacka

Stanisław Hajdrich

+ 08.09.2018

Tunkla

Beata Oblonk

+ 10.09.2018

Radoszowska

Agnieszka Matura

+ 10.09.2018

Łukasiewicza

 

 

BARBÓRKA 2016

Nagranie Mszy Św. Barbórkowej z 04 grudnia 2016r. godz. 9:00

Barbórka 2016 - Kochłowice

Parafialna poradnia życia rodzinnego

Dyżur: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 -19.00;
I poniedziałek miesiąca - prawnik, psycholog
II poniedziałek miesiąca - powiernik rodzin
III poniedziałek miesiąca - pielęgniarka
IV poniedziałek miesiąca - specjalista od spraw emerytalno-rentowych, specjalista udzielający porad w zakresie problemów alkoholowych

Indywidualne terminy spotkań po wcześniejszym kontakcie z danym specjalistą.

 Parafia jest określona wspólnotą wiernych, którzy najczęściej żyją w rodzinie i rodzina jako pierwotna komórka społecznego życia jest głównym przedmiotem duszpasterstwa.

Pomocą rodzinie służą osoby zaangażowane w duszpasterstwie rodzin. Są do tej działalności przygotowani i swoją wiedzę mogą i chcą przekazywać w różny sposób, na miarę swoich możliwości i kompetencji.

Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno z najistotniejszych zadań, dlatego z ogromną troską podchodzi do zadania przygotowania młodych do odpowiedzialnego zawierania związków małżeńskich.
Pracownicy duszpasterstwa rodzin pomagają kapłanom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa:
- włączają się w realizację programu duszpasterskiego mającego na celu bliższe przygotowanie do małżeństwa. Przygotowanie to odbywa się najpierw w domu rodzinnym, później w gronie rówieśniczym w szkole, a także w łączności z parafią i kościołem poprzez spotkania z młodzieżą poszczególnych roczników,
- w czasie spotkań z narzeczonymi powiernicy rodzin przekazują przygotowującym się do małżeństwa zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa - naturalnego planowania rodziny,
- osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin chętnie biorą udział w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach realizacji programu z zakresu wychowania prorodzinnego.

Hasłem duszpasterstwa rodzin jest towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w chwilach ważnych i przełomowych w ich życiu, w chwilach trudnych dla małżeństwa i rodziny.

Więź emocjonalną w rodzinie małżonkowie, rodzice, dzieci wzmacniają, a czasami nawet odbudowują poprzez spotkania z psychologiem. Spotkania z psychologiem, pedagogiem pomagają także rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Rodziny z naszej parafii otrzymują porady w sytuacji choroby alkoholowej jednego ze współmałżonków. Mogą również korzystać z porad emerytalno-rentowych.
Parafia jako wspólnota nie jest również obojętna wobec problemów rodzin wymagających pomocy prawnej. Kontakty z prawnikiem, wstępne mediacje odbywające się w Domu katechetycznym ułatwiają możliwość porozumienia między stronami konfliktu.
Parafianie mają także możliwość korzystania z pomocy i porad pielęgniarki.

Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Zainteresowanych parafian serdecznie zapraszamy.

dr Leokadia Szymczyk

Nasi duszpasterze

Proboszcz

Ks. Jacek Błaszczok,

ur. 23.04.1969 r. pochodzi z Jastrzębia Zdroju

święcenia prezbiteratu przyjął 13.05.1995 r. w Katowicach

proboszczem w Kochłowicach od 29 lipca 2018 r.

kustosz Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, opiekun duchowy szkół noszących imię Jana Pawła II na terenie archidiecezji katowickiej

 

       Wikariusz

       Ks. Rafał Grzybek mgr teologii, mgr biologii

       Ur. 2.07.1985 r. w Zabrzu. Par. św. Anny w Zabrzu.

       Hasło prymicyjne: "Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13,5)

       w Kochłowicach od sierpnia 2018r.

 

 


Wikariusz

Ks. Dariusz Kamiński,mgr lic. teologii

urodzony 25.08.1988r., pochodzi z parafii św. Piusa X w Rudzie Śląskiej
święcenia prezbiteratu przyjął 12.05.2014r. w Katowicach

w Kochłowicach od sierpnia 2017 r.

 

 

 


Ks. Prałat Marceli Cogiel, doktor nauk teologicznych w zakresie katechetyki

kapelan Jego Świątobliwości, kanonik gremialny

ur. 14.08.1951 r. pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy, diecezja gliwicka;
świecenia prezbiteratu przyjął 23.03.1978 r. w Katowicach.


 

Ks. kan. Władysław Wala

kanonik - R.M.

emerytowany proboszcz Parafii Świętego Marcina w Ochabach - Diecezja Bielsko-Żywiecka,

ur. 23.04.1933 r. pochodzi z parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie (obecnie parafia Imienia Maryi w Radostowicach)
święcenia prezbiteratu przyjął 25.06.1956 r. w Katowicach;

w Kochłowicach od września 1999 r.


 

Ks. Prałat Józef Matysik,mgr teologii

kapelan Jego Świątobliwości

emerytowany duszpasterz Polonii w Anglii

ur. 19.03.1939 r. pochodzi z naszej parafii;
święcenia prezbiteratu przyjął 23.06.1963 r. w Katowicach;

 

 

 

ks. Rafał Korbel

emerytowany proboszcz Parafii Świętego Jacka w Rydułtowach - Radoszowach

ur. 26.07.1946 r. pochodzi parafii NSPJ w Bykowinie
święcenia prezbiteratu przyjął 08.04.1974 r. w Katowicach.

w Kochłowicach od sierpnia 2011 r.

 


ks. kan. Wojciech Grzywocz

emerytowany misjonarz w Kamerunie

ur. 25.03.1948 r. pochodzi z naszej parafii,
święcenia prezbiteratu przyjął 19.04.1973 r. w Katowicach

Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska 

Polecamy