Parafialna poradnia życia rodzinnego

Kategoria: Życie parafii
Opublikowano
Super User Odsłony: 2106

Dyżur: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 -19.00;
I poniedziałek miesiąca - prawnik, psycholog
II poniedziałek miesiąca - powiernik rodzin
III poniedziałek miesiąca - pielęgniarka
IV poniedziałek miesiąca - specjalista od spraw emerytalno-rentowych, specjalista udzielający porad w zakresie problemów alkoholowych

Indywidualne terminy spotkań po wcześniejszym kontakcie z danym specjalistą.

 Parafia jest określona wspólnotą wiernych, którzy najczęściej żyją w rodzinie i rodzina jako pierwotna komórka społecznego życia jest głównym przedmiotem duszpasterstwa.

Pomocą rodzinie służą osoby zaangażowane w duszpasterstwie rodzin. Są do tej działalności przygotowani i swoją wiedzę mogą i chcą przekazywać w różny sposób, na miarę swoich możliwości i kompetencji.

Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno z najistotniejszych zadań, dlatego z ogromną troską podchodzi do zadania przygotowania młodych do odpowiedzialnego zawierania związków małżeńskich.
Pracownicy duszpasterstwa rodzin pomagają kapłanom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa:
- włączają się w realizację programu duszpasterskiego mającego na celu bliższe przygotowanie do małżeństwa. Przygotowanie to odbywa się najpierw w domu rodzinnym, później w gronie rówieśniczym w szkole, a także w łączności z parafią i kościołem poprzez spotkania z młodzieżą poszczególnych roczników,
- w czasie spotkań z narzeczonymi powiernicy rodzin przekazują przygotowującym się do małżeństwa zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa - naturalnego planowania rodziny,
- osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin chętnie biorą udział w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach realizacji programu z zakresu wychowania prorodzinnego.

Hasłem duszpasterstwa rodzin jest towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w chwilach ważnych i przełomowych w ich życiu, w chwilach trudnych dla małżeństwa i rodziny.

Więź emocjonalną w rodzinie małżonkowie, rodzice, dzieci wzmacniają, a czasami nawet odbudowują poprzez spotkania z psychologiem. Spotkania z psychologiem, pedagogiem pomagają także rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Rodziny z naszej parafii otrzymują porady w sytuacji choroby alkoholowej jednego ze współmałżonków. Mogą również korzystać z porad emerytalno-rentowych.
Parafia jako wspólnota nie jest również obojętna wobec problemów rodzin wymagających pomocy prawnej. Kontakty z prawnikiem, wstępne mediacje odbywające się w Domu katechetycznym ułatwiają możliwość porozumienia między stronami konfliktu.
Parafianie mają także możliwość korzystania z pomocy i porad pielęgniarki.

Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Zainteresowanych parafian serdecznie zapraszamy.

dr Leokadia Szymczyk

Polecamy